AVG

Privacywet AGV

Beste cliënt,

Op 25 mei 2018 is een nieuwe privacywet van kracht gegaan, de zogenaamde AGV. In verband hiermee ben ik verplicht je te informeren over de manier waarop en welke gegevens ik van jou heb vastgelegd. Deze z.g. privacyverklaring vindt je hieronder. Indien je nog vragen of bezwaren hebt , verneem ik dat graag.

Uw Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wetteijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.                                                                                                                                                                      Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

(Innerzijn) zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

(Innerzijn)  er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

(Innerzijn) als uw behandelend therapeut ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde (anoniem) gebruik tijdens ineterviie/intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, of verwerking door mijn boekhouder.
  • Als ik vanwege een andere redengebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier worden (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Zorgverzekeraar
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zolas bijvoorbeeld: behandeling energetische therapie
  • De kosten van het consult

Om met u afspraken te maken en te kunnen communiceren zijn uw telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd.

Met lieve groet,

Liliana Croese-Manolachi

Praktijk Innerzijn

Knuppelweg 49

3823 GH Amersfoort

033-4550428

info@innerzijn.nl

www.innerzijn.nl

Back to Top